Tävling

Kiruna stadshus

Publicerad: 2014-06-04

Kiruna kommun i samarbete med LKAB och Sveriges Arkitekter inbjöd fem arkitektkontor till en tävling om ett nytt stadshus i Kiruna mellan mars och juni 2013.

Kristallen av Henning Larsen Architects vann tävlingen.

LKAB:s brytning av järnmalm påverkar Kirunas centralort på ett omfattande sätt. Kirunas nuvarande stadshus är den första större byggnad som måste ersättas med en ny och kommer att bli en av de första nya byggnaderna i den nya stadskärnan samt en viktig profilbyggnad i den nya staden. Nuvarande byggnad är så mycket mer än bara stadshus, det är “Kirunabornas vardagsrum”, något som ska överföras till den nya byggnaden.

Tävlingens syfte är att finna en arkitektonisk lösning som uppfyller högt stående krav när det gäller funktion, hållbarhet, och möjligt genomförande samt att handla upp generalkonsult med underkonsulter för det fortsatta arbetet med projektering av stadshuset.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Stadshuset på medborgartorget av Dorte Mandrup Arkitekter ApS, Ramböll Sverige AB, Anders Krüger, UULAS Arkitekter AB, Marianne Levinsen Landskab ApS
Kristallen av Henning Larsen Architects A/S, WSP Sverige AB, Temagruppen Sverige AB, UiWe.
Kiruna av HRTB Arkitekter MNAL, Stein Halvorsen AS, Grindaker A/S
Tillsammans av Jarmund/Vigsnaes AS, Petra Gipp Arkitektur AB, Ron Henderson, Sune Nordgren, John Manoocheri
Giron av Wingårdhs Arkitektkontor, C-O-M-B-I-N-E, Arkitekter AB, Buro Happold ApS

Tävlingsjury

Lisbeth Nilsson, projektledare stadsomvandlingen, Kiruna kommun, ordförande i juryn
Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, konsult utsedd av Kiruna kommun
Lennart Lantto, kultursekreterare, fritids- och kulturförvaltningen, Kiruna kommun
Anita Juntti, personalchef, kommunkontoret, Kiruna kommun
Thomas Stålnacke, fastighetschef, Kirunabostäder AB
Britta Marakatt Labba, konstnär
Nina Eliasson, arkitekt SAR/MSA, processledare samhällsomvandling LKAB, utsedd av LKAB
Mats Jacobsson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Vanja Knocke, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Till juryn adjungerades:

Hans Utstrand, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Kiruna
Erik Stenman, arkitekt, Ghilardi Hellsten, representant för vinnarna i stadsutvecklingstävlingen

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter.
Kommunens processledare för tävlingen har varit Örjan Matti, Tyréns AB.

Annan information

Inbjudan till prekvalificering
Tävlingsprogram
Juryutlåtande