Tävling

Katrineholm Stortorget

Publicerad: 2014-05-27

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun har anordnat en allmän projekttävling för att utforma en ny byggnad på stortorget i Katrineholm. Byggnaden ska utgöra nyckelstenen i torgets framtida utformning och vara en symbol för Katrineholms utveckling – ett landmärke. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter. Tävlingen är nu avgjord.

Ett rationellt hus i skimrande festkläder står som vinnare i arkitekttävlingen för Stortorget i Katrineholm. Klädd till fest heter Katrineholms nya torghus och anpassar sig till dagens situation och historia men pekar mot framtiden. I våras inleddes arkitekttävlingen där uppdraget var att rita ett nytt hus till Stortorget i Katrineholm.

Av totalt 135 tävlande bidrag från sex olika länder har en enig tävlingsjury nu utsett Andreas Bengtssons, Anna Carlssons och Johanna Enhörnings skimrande torghus Klädd till fest till slutgiltig vinnare av prissumman på 400 000 kronor.

– Tävlingsjuryn har haft ett otroligt intensivt men väldigt roligt uppdrag med att kora vinnarna i tävlingen. Vi har noggrant studerat samtliga förslag och känner oss trygga med de fem förslag som vi slutligen valt att prisbelöna. Det vinnande förslaget – Klädd till fest – har småstadens kvalitéer och visar upp sin skönhet i all enkelhet, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef och tävlingsjuryns ordförande Lars Hågbrandt.

Som kommun är det viktigt att vi fortsätter att växa, med ett levande centrum och en levande landsbygd. Det är viktigt att det finns torg och parker där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där en fortsatt utveckling kan ske. Ett Katrineholm med läge för liv och lust.

Som ett led i utvecklingen av centrala Katrineholm har kommunens invånare bland annat varit inkopplade i arbetet med att ta fram förslag på ett nytt torg. Under 2012 genomfördes ett projekt med att hitta nya funktioner för själva torgytan för att skapa mer liv, gemenskap och rörelse i centrala Katrineholm. Projektet resulterade i ett förslag av SWECO med bland annat lutande gräsytor, vattenlek och en liten lund, allt för att göra torget mer intressant för besökare och invånare och för att möjliggöra nya sätt att använda torget. I detta förslag fanns även visionen om en byggnad som ramar in torget, skapar ett tydligare offentligt rum, och bidrar ytterligare till de kvaliteter som står att finna på torget; såsom den varierade byggnadshistoriken och det centrala läget i Katrineholm.

Juryn har bestått av:

 • Ingmar Eriksson, KFAB.
 • Björn Lindeberg, KFAB.
 • Maria Doktare, KFAB.
 • Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande.
 • Thorbjörn Andersson, SWECO.
 • Torbjörg Sekse, Länsstyrelsen.
 • Lars Hågbrandt, chef samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor.
 • Katarina Rundgren, Testbedstudio
 • Juryledamot utsedd från tävling i Katrineholms Kuriren.

Tävlingsjuryns motivering:

Förslaget skapar stadga och lugn i torgrummet, med en balanserad skala och definition som kan passa den mindre staden och platsen väl. Klädd till fest är ett förslag som är tydligt igenkännbart som ”hus” vad gäller proportionering och fasadgestaltning, vilket skapar trygghet och förankring och borgar för acceptans och möjligheter till realisering. Klädd till fest har utformats på ett inlevelsefullt sätt som både klarar av att anpassa sig till stadens skala och ändå tillföra något nytt.

Vinnande förslag:

Klädd till fest

Resterande pristagare:

 • 200 000 kronor tilldelas JAJA Architects ApS för bidraget Torghallen.
 • 100 000 kronor tilldelas Johan Bergström för bidraget Ur den svenska byggnadskonstens magasin.
 • 25 000 kronor tilldelas Niclas Frenning och Bruno Manrique Carrera för bidraget Jardin.
 • 25 000 kronor tilldelas Arrhov Frick Arkitektkontor AB för bidraget Folkets hus.

Tävlingsprogram

Katrineholm juryutlåtande

Alla förslagsställare

Alla övriga förslag

123
27AB
5 byglar
Agora
Akvedukt
Aleaiactaest
Amfora
Arkad och torn
Babylon
Bazaar1
BIO
Biotopia
Blockterräng
Blomsterbricka
Boklådan och trädgården
Calypso
Columna
Caron
Dancing Queen
De två
Den aktiverande generatorn för stadslivet
Skandinaviskt Ljus (den vita pärlan)
Det stora Blå
duBBel
En paradoxal kameleont
Entre
Erlkönig
Extraordinärt
Fauna
Filter
Fjärilshuset
Forum urbanis
Frontespis
Fundament
G som I
Genius Loci
Green piece
Guldkant
Hemma
Hemmet i staden
Huggat i granit
Håkan L
Här
I box
Ingrid
Järnvilja
Järnvägsparken
Katrineholm sunrise
Katrineholmvy
Katrineholmsterrasser
Knutpunkt
Knutpunkten
Konglomerat
Kristallen
Kristallen2
Kronan
Där kurbits möter moucharabieh
Liv och lust
Loge
Loggia
Loggia och träförädling
Lust ger liv
Lustgården
Lusthuset
Magasin magasin
Mellan pelarna
Mitt Katrineholm
MMXIV
Mänsklig skala
Katrineholm möjligheternas mötesplats
Nat base
Näckrosen
Omfamning av Stortorget
PAuAgCu
Palazzo
Pelartorget_
Trädgårdar på alla våningar
På båda sidor
På denna gata
På toppen av torget
Railway Rhapsody
Robust
Romeo o Julia
Rubinen
Rymmas
Räls
Saluhallen
Saluhallsmagasinet-
Sammanhang
Samspråk pågår
Se igenom
Shelly
Sida vid sida
Silhuett
Skiftningar
Slalom
Socialt landmärke
Solrosen
Solsidan
Spets
Split
Stadens temporalitet
Stadshus
Stadsport
Stationshuset
Stolt stad öppen stad
Summerteeth
Sweden3
Svep
Sörmlands hjärta
Taiga
Times Square
Torget på högkant
Torghusen
Tre systrar
Trio
Triptyk
Trivoli
Trä(d)gård
Trädelat
Two faces
Tåg, torn och torget
Urban Cloister
Urbana terrasser
Utkiket
Utsikten med insikt
W
Valvet
Vinklar
ZigZag