Karlstads stationsområde

En ny levande del av staden – inbjuden tävling.

Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Ett resecentrum blir navet för allt resande och Karlstad centrum öppnas upp mot Viken och Inre hamn, som är vattennära stadsdelar där det pågår en exploatering. Förutom resecentrum pågår flera stadsutvecklingsprojekt i Karlstad. Nya bostadsområden och stadsdelar växer fram, 10 000 nya bostäder byggs och tätorterna utvecklas.

Karlstads kommun har länge haft planer om att utveckla ett resecentrum och 2011 fick kommunen tillsammans med Trafikverket och Region Värmland statlig finansiering till projektet Tåg i tid för åren 2020–2025. I projektet Tåg i tid ingår att öka kapaciteten på delar av Värmlandsbanan och att utveckla Karlstad C med ett resecentrum som ska bli navet för kollektivt resande i Värmland.

Karlstads kommun arrangerade en arkitekttävling för stationsområdet med syftet att få fram innovativa förslag på hur det kan utformas. Dels gestaltningen av området men också funktionerna inom området för att skapa ett effektivt och attraktivt resecentrum för kollektivt resande.

Fyra arkitektteam valdes ut i en prekvalificering (arrangerad av Karlstads kommun). De fyra utvalda teamen sammanställde tävlingsförslag med inlämning den 23 februari 2017. Tävlingen avgjordes i juni 2017.

En jury sammansatt av Karlstads kommun, med stöd av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd, bedömde tävlingsförslagen och utsåg en vinnare. Sveriges Arkitekter var stöd till Karlstad kommun som jurysekreterare samt med processtöd under tävlingsfasen.

Juryn hade följande representanter:

  • Ulf Nyqvist, ordförande, kommundirektör, Karlstads kommun
  • Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, Karlstads kommun
  • Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsarkitekt, Karlstads kommun
  • Torbjörn Frykstedt, avdelningschef, Karlstads kommun
  • Ann-Catrin Kärnä, översiktsplanerare, Karlstads kommun
  • Peter Wretman, kollektivtrafikchef, Region Värmland
  • Johnny Hedman, chefsarkitekt, Trafikverket
  • Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen
  • Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Jurysekreterare var Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR/MSA

Tävlingsprogram stationsområdet i Karlstad