Tävling

Karlavagnsplatsen Göteborg – Lindholmen får Nordens högsta byggnad

Publicerad: 2014-05-27

I samråd med Sveriges Arkitekter, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg samt kommunala bolaget Älvstranden Utvecklings AB bjöd Serneke AB i januari 2014 in till tävling för utformning av området Karlavagnsplatsen, ett dynamiskt stadsområde på Lindholmen som bland annat ska innehålla ett av Nordens högsta hus.

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslaget Polstjärnan till vinnare av tävlingen.

Förslagsställare:

Skidmore Owings & Merrill INC genom Kent Jackson, Peter Jackson, Martin Grinnell, Yasemin Kologlu.
Entasis AS genom Christian Cold, Bente Andersen, Jorrit Verduin, Kåre Rønne.
COWI genom jens Fussing, Ulf Sjöling, Patrik Wiberg, Magnus Nilber.

Ur juryns utlåtande: Ett identitetsskapande förslag som tar ett smart helhetsgrepp om både skyskrapa och stadsmiljö. Förslaget integrerar närmiljön till en helhet som ger möjlighet till en levande stadsmiljö. Skyskrapans tydliga identitet ger karaktär och vitalitet till Lindholmen och blir Göteborgs nya landmärke och stolthet.

Tävlingens syfte

Tävlingens syfte var att få fram högkvalitativa, realiserbara förslag till skyskrapa och stadskvarter på Lindholmen. Det vinnande förslaget skall ligga till grund för fortsatt detaljplanering och projekteringsarbete.
Projektet med en skyskrapa i Göteborg har redan väckt stort intresse i såväl Sverige som utomlands. Byggnaden har alla förutsättningar att bli just det landmärke som avses för att ge ett äldre hamnområde attraktion och vitalitet. Planerna på att utveckla Göteborg pågår med full kraft. I oktober 2012 tog kommunfullmäktige beslutet om visionen för hur Älvstaden kan och bör utvecklas på bästa sätt. Visionen är ”öppen för världen” med ledorden ”grön, dynamisk och inkluderande” Den slår fast hur centrala Göteborg på båda sidor älven ska omvandlas till en levande och attraktiv innerstad. Strategin är att Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vatten och stärker den regionala kärnan.
Karlavagnsplatsen kommer att utvecklas i denna anda och på ett positivt sätt bidra till stadens 400 årsjubileum och dess framtida utveckling.
Projekttävlingens område ligger centralt beläget på norra Älvstranden och i anslutningen till den nyss anlagda Lindholmsallén. Här finns redan en utbyggd kollektivtrafik och inom en överskådlig framtid kommer bussar att kompletteras med spårvagnar. I närheten ligger även Lindholmens Science Park, som i och med utvecklingen av tävlingsområdet ytterligare stärker sin roll som världsledande arena för forskning, innovation och utbildning. Planerna på en skyskrapa har redan väckt ett stort intresse och utgör ett spännande delmoment i projektet och stadsdelen Karlvagnsplatsen.

Deltagande arkitektkontor

 • Ian Simpson Architects
 • Manuelle Gautrand Architects
 • Skidmore Owings & Merrill (SOM)
 • Wingårdhs Arkitektkontor
 • Zaha Hadid Architects

Jury:

 • Björn Siesjö, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • Anders Svensson, arkitekt SAR/MSA, Älvstadsprojektet. Stadsbyggnadskontoret Göteborg
 • Olle Lindqvist, Älvstrandens Utvecklings AB
 • Erica Bengtsson, miljöstrateg, Älvstranden Utvecklings AB
 • Staffan Bolminger, miljöchef Älvstrandens Utvecklings AB
 • Ola Serneke, VD Serneke AB
 • Alban Herlitz, projektutvecklingschef Serneke AB
 • Louise Masreliez, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Christer Malmström, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingsjuryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktion har varit Jonas Johansson, Serneke AB

Övrig information

Tävlingsprogram

Jury statement

Juryns utlåtande

Övriga förslag

Ursa – Förslagsställare: Manuelle Gautrand Architecture genom Manuelle Gautrand, Equator Stockholm AB genom Yves Chanteteau, Terrell Group SAS genom John Hanlon, Bengt Dahlgren Stockholm AB genom Joakim Nordemo

GLASKLART – Förslagsställare: Wingårdh arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh och Jonas Edblad. Medverkande: Filip Rem, Petter Hauffman, Erik Revellé, Ingrid Alerås, Linnea Larsson, Sanna Bergman Svärd, Saara Franzelius, Rasmus Wearn, Johan Talje, Sofia Arvidsson, Daniel Frickeus, Micael Dillner, Fredrik Gullberg, Ola Frödell, Leon Brito, Robert Hendberg. WSP group genom Mårten Sandell, Kent Arvidsson, Emil Brink, Björn Peterson, Henrik Nilsson, maria Lindelöf, Anna Landefors Limdal, Kurt Möller, Lisa Håkansson, Zacharakis Elefterios, Per Friberg, mattias Petersson, Pertik Holmquist, Klas Johansson (EDRMedeso AB)

SVALL – Zaha Hadid Architects

KYSSEN – Förslagsställare: Ian Simpson Architets Ltd, Wsp Sverige AB