Tävling

Kalmar konstmuseum

Publicerad: 2014-08-14

Kalmar kommun genomförde en allmän arkitekttävling mellan augusti och december 2004 om ny byggnad åt Kalmar konstmuseum.

Plattform av Tham & Videgård Hansson arkitekter utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften var att utforma förslag till nybyggnad för Kalmar konstmuseum i anslutning till den 1939 efter ritningar av Sven Ivar Lind uppförda restaurang Byttan i Kalmar stadspark. 294 förslag lämnades in. I maj 2010 invigdes byggnaden av kulturministern och redan 2008 tilldelades byggnaden Kasper Salin-priset.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Andra pris: # 070504 av Anders Abraham
Tredje pris: Non serviam av Tomas Lewan och Nyréns arkitektkontor
Hedersomnänmande: Svärmare av 4B arkitekter
Hedersomnänmande: Vin due av Robert Schmitz och David Saand
Hedersomnänmande: [Kamu] av Holgaard arkitekter

Tävlingsjury

Kjell Henriksson, ordförande i kommunstyrelsen
Jan-Olof Wernersson, vice ordförande i kommunstyrelsen
Birgitta Elfström, kommunalråd
Mona Jeansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Birgitta Axelsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Sven Lindgren, ordförande i Kalmar konstförening
Klas Börjesson, museichef, Kalmar konstmuseum
Staffan Lindholm, stadsarkitekt MSA
Per-Olof Johansson, gatu- och parkchef
Sune Johansson, fastighetschef
Alexis Pontvik, arkitekt SAR/MSA RIBA utsedd av Sveriges Arkitekter
Ulrika Bergström, arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var fastighetschef Sune Johansson och tävlingsfunktionär var Björn Adolfsson, båda från Kalmar kommuns fastighets- och inköpskontor.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.