Kakeltävlingen 2017

Foto: Rickard Ryan

Byggkeramikrådet med stöd av med Sveriges Arkitekter bjuder för sjunde året i rad in studenter vid arkitekturskolor i Sverige till en arkitekttävling. Årets tema är ”Ett flytande rum för badkultur”.

Med årets tävlingsuppgift vill vi engagera studenter i hur man tillgängliggör vattnet i staden, en av våra gemensamma viktiga resurser, för allmänheten genom ett nytt flytande och flyttbart rum för badande. Det finns inget krav på att den övergripande tävlingsuppgiften ska vara genomförbar.

Målet med tävlingen är att skapa spännande möten mellan blivande arkitekter och keramik i modern utformning samt att kunna visa upp en mångfald av kreativa och gärna roliga förslag.

Tävlingen består av två etapper

Etapp 1 pågår 25 april–28 september: Övergripande koncept, organisation och gestaltning av det flytande rummet för badkultur samt koncept för en artefakt. En idé om möjlig/a placering/ar och vilken roll badet kan spela som mötesplats och rekreativ resurs för den offentliga miljön ska illustreras. Juryn kommer att bedöma helheten, där fokus på rummets gestaltning och hur tolkningen i form av artefakten är kopplad till de bärande idéerna i rumsförslaget.

Etapp 2 pågår v 41–28 november: Artefakten – uppbyggnadsfas. Juryn väljer ut tre finalister vars bidrag går vidare till denna etapp, där förslagsställarna fysiskt bygger upp och förverkligar sina idéer. De berörda tävlande får besked under vecka 41 då också ingående planering för denna etapp börjar. Nu får finalisterna ta fram och anpassa byggritningar för sin artefakt. Detta arbete kommer ske i nära samarbete med utsedda plattsättare. Den 25–27 november genomför finalisterna tillsammans med plattsättare och tävlingsfunktionärer själva byggfasen i Stockholmsområdet (information om plats meddelas senare).
Intentionen med uppgiften i etapp två är att ingående kunna göra materialundersökningar av kakel och klinker som förstärker och nyanserar den generella representationen av badhuskonceptet.

Vinnare och hedersomnämnda kommer att bjudas med på en studieresa till Valencia i Spanien där den stora byggkeramikmässan Cevisama pågår 5–9 februari 2018. Den/de som står bakom det vinnande bidraget kommer också att belönas med prissumman 20 000 kronor.

Sista dagen för inlämning är den 28 september och prisutdelningen blir den 30 november i Stockholm. Då kommer även Byggkeramikrådets Stora Kakelpris att delas ut.

Mer information i det nedladdningsbara tävlingsprogrammet:
Kakeltävlingen 2017

Eventuella frågor kan ställas till tävlingsfunktionären, Katarina Silfverswärd Wintzell. Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast den15 september. Inkomna frågor och svar redovisas kontinuerligt på BKR:s webbplats