Kakeltävlingen 2011

Byggkeramikrådet höll mellan januari och april 2011 en allmän tävling för arkitektstudenter där materialet keramik användes under temat “Höjdarbostad”

Hipstering Heights av Andreas Amasalidis från LTH vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften var att presentera en idé, en vision om hur keramik kan bidra till att skapa en utformning av en mycket speciell bostad där keramikens egenskaper bidrar till nytta genom hållbarhet, miljöfördelar, rengörbarhet, estetiska värden etc. Tävlingens syfte var att öka kunskaperna kring keramik, samt att främja god användning av byggkeramik i Sverige.

Två hedersomnämnanden delades ut till Torun Tigerschiöld och Lisa Palm från KTH med Starway to the stars och Viktor Göthe och Edvard Nyman från Chalmers med Kakel Spektakel.

Tävlingsjury

Kerstin Berg, arkitekt SAR/MSA, Berg Arkitektkontor
Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter
Martin Hamdahl, arkitekt MSA, GRAD arkitekter
Ola Kjellander, arkitekt SAR/MSA, Kjellander+Sjöberg arkitekter
Veronica Skeppe, arkitektstudent, KTH
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, representant för Sveriges Arkitekter
Stig Lodén, Byggkeramikrådet, ordförande

Tävlingsfunktionär var Pia Dahl från Byggkeramikrådet.

Mer information

Tävlingsprogram