Tävling

Kakel 2014 studenttävling

Publicerad: 2014-05-27

Vinnare i kakeltävlingen 2014

Tävling för studenter vid arkitektskolor. Första pris: 20.000:-. Pristagare och hedersomnämnda bjuds på resa till Valencia och Cevisama, världens största mässa för keramiska plattor och badrumstillbehör, i februari 2014.

Vinnare blev: Petronella Mill, KTH med bidraget MAFK

Juryns motivering:
MAFK får priset för sin säkra volymhantering av det befintliga och för välgjort förslag till påbyggnad, och en vackert beskriven museidel som visar på keramikens hållbarhet under lång tid. Förslaget utgör en romantisk, lyrisk skildring av en lösning som väl utnyttjar tävlingsreglernas: “Här finns möjligheter att på ett fantasifullt sätt skapa ett nytt koncept för hur studenter kan bo. Stor frihet råder för mer eller mindre spektakulära lösningar!”

Hedersomnämnande gick till:
100 studenter, Markus Wendén och Rickard Jakobsson, Chalmers
Juryns motivering:
Ett radikalt experiment med stor innovationshöjd. Ett extremt konsekvent förslag som också är presenterat i enlighet med förslagets idé på ett förtjänstfullt sätt. Som idéförslag ställer det nya frågor om boendet och relationen mellan privat och gemensamt. Keramikens är en betydande del av gestaltningen på ett lika konsekvent sätt som övriga beståndsdelar i förslaget.

Lyceum, Johan Bogren och Simon Hasselblom, Chalmers
Juryns motivering:
Tävlingsbidraget har en mycket väl genomförd presentation av en fantasifull lösning där de olika delarna visas på ett tydligt och dekorativt sätt. Idéer som gemensamt utnyttjande av vissa rum sparar yta som kan användas till andra aktiviteter. Golvytan i den befintliga delen är väl utnyttjad till många väl valda funktioner för gemensamma ändamål som café, simhall, verkstad och teater.

Se mer
Länk till Byggkeramikrådets hemsida