Vinnare
Tävling

Kabelverket Älvsjö

Publicerad: 2015-06-26

AB Familjebostäder inbjöd i februari 2015 till projekttävling om Detaljplan 3, DP3, i den framväxande nya stadsdelen Älvsjöstaden (tidigare Kabelverket). Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingens huvudsakliga syfte har varit att få fram ett högkvalitativt, genomförbart och utvecklingsbart förslag till struktur som skall utgöra underlag till detaljplan för DP3.

Genom tävlingen avser Familjebostäder att handla upp arkitekttjänster för det vidare arbetet med att planera och utveckla DP3 i Älvsjö. Tävlingsresultatets visioner och idéer ska föras vidare och utvecklas med hänsyn till områdets förutsättningar.

Familjebostäder vill förutom att utveckla strukturen i området visa att hyresrätten är en kvalitativ boendeform som kan ha en spännande innovativ gestaltning som skapar ett attraktivt område.

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Dela & Delta av AIX arkitekter till vinnare av tävlingen och rekommenderar förslaget till fortsatt genomförande.

Ett förslag med en tydligt formulerad vision som ger möjlighet till väl fungerande och levande stadsrum. Med stor inlevelse för platsen presenteras lösningar på alla nivåer, från helhet till delar. Såväl den övergripande strukturen, de enskilda stadsrummen som byggnadsutformning och lägenhetslösningar är väl lösta och gestaltade, skriver juryn.

Ansvariga arkitekter: Jesper Engström, Mikael Uppling
Medverkande: Christine Lavelid, Elisabet Fredriksson, Fredrik Ekerhult, Julia Gudiel Urbano, Oscar Hårleman
Landskap: genom Andersson & Jönsson Landskapsarkitekter, genom Brita Holmberg och Åsa Glaumann

Dela och Delta (hela förslaget)

Övriga förslag

“I mitten”, Alessandro Rippellino Arkitekter AB

imitten

Ansvariga arkitekter: Allesandro Ripellino och Ylva Åborg

I mitten (hela förslaget)

“Avtryck”, Wingård Arkitekter

avtryck

Ansvariga arkitekter: Gert Wingårdh och Jonas Edblad.
Medverkande: Anna Nilsson, Susanna Rahm, Mikael Andersson, Agnes Alvarsson-Hjort och Andrew Davies (landskap), Robert Hendberg och Fredrik Gullberg (3d-grafik)

Avtryck (hela förslaget)

“På Spåret”, Varg Arkitekter AB

pasparet

Ansvarig arkitekt: Inga Varg
Medverkande: Lisa Westerdahl, Johan Bengtsson, Lovisa Roegind
Landskapslaget: Bibbi Leine Annelie Landin Pia Jonsson

“Meandering City”, Juul Frost Arkitekter

meanderingcity

Ombud under avtalstiden: Helle Juul
Uppdragsansvarig arkitekt: Robert Fekete
Handläggande arkitekt: Hanna Svensson
Byggnadsingenjör: Anette Fjeldberg

Cowi
Per Reiland: Trafikplanering
Teamkompetens
Peder Elgaard: Transformation/byggnadsbevarande
John Pl0ger: Kulturell/kommersiell stadspolitik

Meandering City (hela förslaget)

Juryns utlåtande

Tävlingsprogram Älvsjö Kabelverket, familjebostäder

Vinnare