Tävling

Kabelverket Älvsjö – AB Familjebostäder

Publicerad: 2014-10-22

Projekttävling för Kabelverket DP3, Älvsjö. Arrangör AB Familjebostäder i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tillsammans med JM har Familjebostäder förvärvat fastigheterna Sandaletten och Kabelverket i Älvsjö för bostadsbyggnationsändamål. Förvärvet omfattar delar av det industri- och verksamhetsområde i Älvsjö där Ericssonkoncernen tidigare bedrivit verksamhet.

Kabelverket och Sandaletten ingick i ett program som togs fram av stadsbyggnadskontoret där föreslås området få ca 1500 nya bostäder. I december 2012 godkändes programmet av stadsbyggnadsnämnden. Området föreslogs etappindelas i tre olika detaljplaner.

Detaljplan 3 drivs av Familjebostäder i samråd med JM. Detaljplanen skall påbörjas och beräknas för Familjebostäder omfatta minst 350 bostäder samt en förskola.

Ambitionen är att skapa ett nytt bostadsområde i Älvsjö med höga stadsmässiga och arkitektoniska kvaliteter. Då området omfattar flera detaljplaner och många bostäder, redovisas övergripande gestaltningsprinciper för att säkerställa kvaliteten över tid. I den fortsatta planprocessen ska gestaltningsprinciperna för den nya bebyggelsen fördjupas.

 Tidplan

  • Startmöte med de fem utvalda arkitektteamen 2015-02-20
  • Inlämning av tävlingsförslag 2015-05-18
  • Juryns beslut juni 2015

Prekvalificering Kabelverket