Parallellt uppdrag om ny kyrka i Göteborg

Smyrnakyrkan i Göteborg inbjuder till prekvalificering gällande parallella uppdrag avseende utformningen av Framtidens kyrka – en ny kyrkobyggnad i Frihamnen. Uppdraget utförs i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter.

Om det parallella uppdraget

De parallella uppdragen syftar till att få fram väl gestaltade, genomförbara och utvecklingsbara byggnadsförslag för en kyrkobyggnad vars uttryck och form dels utstrålar Smyrnas verksamhet, liv och ”hjärtslag” och dels förankring i platsens historia och identitet. Framtidens Kyrka kommer att placeras på Frihamnsplatsen i Frihamnen i Göteborg vid entrén till Jubileumsparken. Frihamnsplatsen blir Frihamnens mest centrala stadsrum och kommer att bli en viktig samlingspunkt och fortsättning av Jubileumsparken som etablerats sedan 2014, och vars inre del avses vara färdigställd till 2023.

Viktiga datum

  • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan, 8 juli 2019
  • Sista dag för inlämning av intresseanmälan, 15 augusti 2019
  • Besked om resultat av urval, vecka 35, 2019
  • Startmöte, vecka 38, 2019
  • Inlämning av förslag, 21 november 2019
  • Tillkännagivande av resultat samt uppstart med valt team, vecka 50

Frågor ställs till: framtidenskyrka@smyrna.se.