Inbjudan till parallellt uppdrag om ny kyrka i Göteborg - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Smyrnakyrkan i Göteborg inbjuder till prekvalificering gällande parallella uppdrag avseende utformningen av Framtidens kyrka – en ny kyrkobyggnad i Frihamnen. Uppdraget utförs i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter.

Om det parallella uppdraget
De parallella uppdragen syftar till att få fram väl gestaltade, genomförbara och utvecklingsbara byggnadsförslag för en kyrkobyggnad vars uttryck och form dels utstrålar Smyrnas verksamhet, liv och ”hjärtslag” och dels förankring i platsens historia och identitet.

Frihamnsplatsen och områdets framväxt
Framtidens Kyrka kommer att placeras på Frihamnsplatsen i Frihamnen i Göteborg vid entrén till Jubileumsparken. Frihamnsplatsen blir Frihamnens mest centrala stadsrum och kommer att bli en viktig samlingspunkt och fortsättning av Jubileumsparken som etablerats sedan 2014, och vars inre
del avses vara färdigställd till 2023.

Preliminär tidplan

  • Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 8 juli 2019
  • Sista dag för inlämning av intresseanmälan 15 augusti 2019
  • Besked om resultat av urval: v. 35
  • Startmöte: v. 38
  • Mellanavstämning: v.42
  • Inlämning av förslag: 21 november 2019.
  • Tillkännagivande av resultat samt uppstart med valt team: v.50
  • Våren 2020 – inlämnat bygglov
  • Hösten 2020 – byggstart
  • Sensommaren 2022 – inflyt

Frågor ställs till: framtidenskyrka@smyrna.se.

Ladda ned inbjudan