IMAGINE Open Skåne 2030

Ge-mig-era-trotta_vinnare

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslaget Ge mig era trötta av Urban Skogmar och Beryl Boonzaaier, Sweco Architects Malmö, till vinnare av tävlingen. Andra pris går till Imagine all the people av Jenny Lindelöf, Joakim Lindmark, Annica Fagerberg, Sara Peny och Evelina Öberg, Tengbom stadsbyggnad Stockholm, och tredje pris till Jordbruksteatern av Oskar Mellegård och Henrik Lizell. Fjärde pris delas av de fem förslagen Människan och havet, Berika Skåne, Back on track, Farstubron och Gränslandet. Se fler bilder och läs mer om alla belönade i juryutlåtandet.

Juryutlåtande

Juryn skriver bland annat så här om vinnarförslaget: “Ge mig era trötta är ett modigt och visionärt förslag med stor genomslagskraft som väger in flera av samtidens mest angelägna regionala och globala utmaningar. Titeln, som är tagen från inskriptionen på frihetsgudinnans sockel, slår an ett humanitärt anslag. Förslaget adresserar migration och befolkningsökning men problematiserar framförallt nationsgränserna.”

Sveriges Arkitekter Skåne bjöd tillsammans med Region Skåne in till en öppen idétävling, IMAGINE Open Skåne 2030. Vi ville bredda samhällsutvecklingen och bjuda in fler att sätta agendan.

IMAGINE Open Skåne 2030 vände sig till verksamma inom gestaltning med intresse för framtidsfrågor och samhällets rumsliga utveckling. Tävlingen var öppen för alla, unga talanger, studenter och erfarna professionella, verksamma i Sverige eller utomlands.

Ambitionen var att IMAGINE Open Skåne 2030 skulle generera idéer och tankeväckande uppslag om hur vi utvecklar en stark, bärkraftig och attraktiv region.

IMAGINE Open Skåne 2030 har fungerat som en plattform där tävlingsdeltagare kan uttrycka sina åsikter kring vad som är viktiga framtidsfrågor för delaktighet, utformning och utveckling av Skåne. Upplägget är tänkt att generera kreativitet och viktiga diskussioner, inom arkitektkåren och med andra yrkesgrupper.

Tävlingsprogram / Competition brief: imagine_tavlingsprogram_brief