Idétävling Kulturaxeln, Vänersborg

Vänersborgs kommun höll mellan april och oktober 2010 en projekttävling benämnd ”Idétävling Kulturaxeln, Vänersborg”.

Mitt i Vänersborg av Benthem Crouwel Architects och Mandaworks med konstnär David Svensson vann tävlingen.

Syftet med tävlingen var att få fram en högkvalitativ och väl fungerande helhetslösning för ett stadsområde med namn Kulturaxeln som en viktig sekvens och mötesplats i Vänersborgs centrum. Syftet var även att utifrån Kulturaxelns unika karaktär skapa en förnyelse för ett trivsamt och spännande stadsrum för framtiden samt att upphandla tjänster av team bestående av arkitekt/landskapsarkitekt och konstnär tillsammans för det fortsatta uppdraget. Tävlingslagen skull bestå av arkitekt och/eller landskapsarkitekt samt konstnär och förutsattes arbeta gränsöverskridande.

Tävlingslag

Mitt i Vänersborg av Benthem Crouwel Architects/Mandaworks med konstnär David Svensson
Ziczac av Gunilla Svensson arkitektkontor med konstnär Maria Hellström Reimer
Fanfar av Nyréns arkitektkontor med konstnärer Peter Johansson och Barbro Westling
Crescendo diminuendo av Sweco Architects med konstnär Pia Hedström

Tävlingsjury

Kajsa Frostensson, konsthallföreståndare, barn- och ungdomsförvaltningen
Per-Olof Gustavsson, utredningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Charlotte Rosborg, förvaltningschef/arkitekt, byggnadsförvaltningen
Erja Tienvieri, bildlärare/konstnär Birger Sjöberggymnasiet, gymnasieförvaltningen
Karin Willén, bildkonstnär, utsedd av Konstnärernas Riksorganisation
Magnus Wångblad, stadsarkitekt, byggnadsförvaltningen, ordförande i juryn

Tävlingssekreterare var Göran Vogel-Rödin, projektledare ”Offentlig miljö som konstform”, Fyrbodals Kommunalförbund

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande