Idétävling för stationsområde vid Södra Munksjön, Jönköping

JKPG_oversikt_2011_08_liten

 

Jönköpings kommun arrangerar, genom kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB, en idétävling om utformning av ett nytt stationsområde vid Södra Munksjön i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Det första steget i tävlingen var en prekvalificering. Fyra team har valts ut för deltagande i idétävlingen som startade den 18 mars. De fyra förslagen ställs ut från den 27 augusti i Jönköping från kl 10.00 samt på arrangörens hemsida. Vinnande team kommer koras i mitten av september 2016.

Syftet med idétävlingen är att visualisera idéer, tänkbart innehåll och möjlig utformning av ett nytt stationsområde för den tänkta höghastighetsbanan som planeras gå söder om Munksjön. Den ska också visa hur stationsområdet kan inordnas i den planerade utbyggnaden av utvecklingsområdet Södra Munksjön som helhet.

Resultatet av tävlingen kommer att användas som underlag i den fortsatta processen, för att skapa förståelse för hur ett framtida stationsområde kan komma att se ut och vilka funktioner det kan komma att innehålla.