Paradiset i Huddinge

Huge fastigheter höll mellan i november 2011 och maj 2012 en inbjuden arkitekttävling om utformningen av en ny byggnad för kontor och handel i Huddinge centrum, Paradiset.

Sekvenser av Kod arkitekter vann tävlingen.

Tävlingens syfte var att få fram ett förslag till utformning av ett nytt hus med kontor och handel i Huddinge centrum. Tävlingsprogrammet efterfrågade ett skissförslag för en byggnad och ett koncept för denna byggnads funktion och volym i stadsbilden. Arrangören avser att handla upp arkitekten för det fortsatta arbetet med att projektera huset Paradiset. Tävlingen arrangeras i enlighet med lagen om offentlig upphandling och i samarbete med Sveriges Arkitekter. Huge fastigheter bjöd in arkitekter att lämna intresseanmälningar för att delta i tävlingen. 43 arkitekter var intresserade och tre kontor valdes ut för att delta i tävlingen.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Kulturkuben av BIG och Sweco
Sekvenser av Kod arkitekter
Interaktion av White

Tävlingsjury

Christina Hansson, ordförande, affärsområdeschef centrum, Huge fastigheter AB
Mikael Alfredsson, teknisk chef, Huge fastigheter AB
Kalle Dinell, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Åsa Hedenberg, VD, Huge fastigheter AB
Marika Khodr, varumärkesstrateg, Brand Conversation
Cecilia Ström, arkitekt MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Gunilla Wastesson, planeringschef, Huddinge kommun
Charlotta Wretstam, projektchef, Huge Fastigheter avgick från juryn efter dess första möte och ersattes av Mikael Alfredsson.

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var Carolina Nordling, Huge fastigheter AB.

Annan information

Inbjudan till intresseanmälan
Tävlingsprogram
Juryutlåtande