Tävling

Hemmeslöv i Båstad

Publicerad: 2014-08-04

Båstads kommun anordnade mellan november 2009 och mars 2010 en inbjuden arkitekttävling om utformningen av nya stadsdelen Hemmeslöv.

Å-stad i Båstad av Joachim Eble Architektur med Nils Söderlund arkitektkontor, Varis Bokalders ekokultur och Hyco Verhaagen Garten och Landschaftsarchitekt vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften var att skapa en ny attraktiv stadsdel i anslutning till Båstad järnvägsstations nya läge i Hemmeslöv. I uppgiften ingick att området ska utformas med höga ambitioner för hållbar samhällsutveckling, att det nya stationsområdet ska knytas ihop med resten av Båstad och samtidigt utnyttja att stationen ligger nära andra mindre samhällen i Båstads och Laholms kommuner, att området ska innehålla ett varierat utbud av bostäder med tonvikt på barnfamiljer och en del arbetsplatser.

Övriga förslag och deltagare

Sju steg för Båstad av Kjellander+Sjöberg arkitektkontor med Land arkitektur, Bureau Alle Hosper och Grontmij.
Kanalstaden av Tegnestuen Vandkunsten med Tyréns och Claus Bech-Danielssen.
Destination livsoas av White arkitekter med ÅF Group.

Tävlingsjury

Per Iwansson, Planchef, arkitekt SAR/MSA
Torbjörn Ziegler, bygglovschef, Arkitekt SAR/MSA
Ingemar Lundström, teknisk Chef
Anette Åkesson., kommunstyrelsens ordförande
Bertil Mattsson, 1:e vice ordf Kommunstyrelsen
Anne Kjellberg, 2:e vice ordf Kommunstyrelsen
Rune Pålsson, markägare
Thomas Hellquist, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Henriette Vamberg, arkitekt MAA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, arkitekt SAR/MSA

Mer information

Juryutlåtande
Tävlingsprogram