Helsingborgs hamn

Helsingborgs hamn höll mellan december 2011 och och mars 2012 en inbjuden tävling om hamnens containerterminal.

Hamn+ av tävlingslaget Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultants HPC och Liljewall arkitekter vann tävlingen.

Hamnen är en av världens största färjehamnar med mer än åtta miljoner resenärer årligen. Tävlingsuppgiften var att utforma Helsingborgs Hamns containerterminal till en modern och effektiv terminal med kapacitet att klara av marknadsutvecklingen under ett 20-årsperspektiv.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Hamn+ av Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultants HPC, Liljewall Arkitekter.
Ihamn av COWI AB, Wingårdhs, SSPA, Seaport Group.
Porten av WSP Sverige AB & WSP Africa Coastal Engineers, Wåhlin arkitekter AB.
Step By Step av Arkitektfirmaet C.F. Möller A/S, Berg Arkitektkontor AB, Haskoning Nederland B.V.

Tävlingsjury

Jo Kristian Okstad – VD, Helsingborgs Hamn
Johan Ullenby – Stuverichef, Helsingborgs Hamn
Bengt Niklasson – Teknisk chef, Helsingborgs Hamn
Lars Cronsioe – Administrativ chef, Helsingborgs Hamn
Mats Rosander – Trafikchef, Helsingborgs Hamn
Eva-Marianne Nilsson – avdelningschef Finans och bolagsavdelningen Helsingborgs Stad
Björn Bensdorp-Redestam – planchef stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg
Jonas Olsson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Thomas Stoll, arkitekt MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Oskar Jonsson, Helsingborgs Hamn.

Annan information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande