Tävling

Hässleholms stadskärna

Publicerad: 2014-07-29

Mellan december 2011 och april 2012 anordnade Hässleholms kommun en inbjuden tävling om utvecklingen av Hässleholms stadskärna.

Hässleholm nästa av Nivå landskapsarkitektur vann tävlingen.

Tävlingen syftade till att hitta och utveckla Hässleholms härlighetsvärden och skapa en stadsmiljö som stimulerar alla sinnen med målet att staden lockar mer promenerande, cyklande, resande, fler som vistas i staden av alla slag, mer handel, mer aktivitet och rörelse, mer lust och skratt. En tätare stad för alla, under fler timmar på dygnet, ger ökad trygghet och jämställdhet. Arkitekterna skulle hitta en balans mellan å ena sidan – sparsmakad enkelhet och tidlöshet – och å andra sidan – det spektakulära i sina förslag.

Tävlingen syftade också till att handla upp arkitekt för fortsatt uppdrag. 34 arkitektföretag/lag lämnade in intresseanmälningar för att få delta i tävlingen varav fyra valdes ut att delta i tävlingen.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Självklart i Hässleholm av Mandaworks och SLA
Hässleholm nästa av Nivå landskapsarkitektur
Hässleholm Live & Direct av White arkitekter
Tillbaka till staden av Sweco Architects

Tävlingsjury

Urban Widmark, kommunstyrelsens arbetsutskott
Lars Göran Wiberg, kommunstyrelsens arbetsutskott
Tommy Nilsson, kommunstyrelsens arbetsutskott
Roger Larsson, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA
Mats Svensson, teknisk chef
Christina Zoric Persson, landskapsarkitekt och strategisk samhällsplanerare
Bjarne Öhrling, projektledare på Utvecklingsstaben
Lars Härstedt Salmonson, kulturchef
Ann Bergsjö, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter.
Clara Lundqvist, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär var Birgitta Ahlbin, upphandlingsassistent Hässleholms kommun.

Annan information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande