Tävling

Handelshögskolan i Göteborg

Publicerad: 2015-03-31

Projekttävlingen om utformningen av ny högskolebyggnad för Handelshögskolan i Göteborg är avgjord. Juryn har valt bidraget Annex av Johannes Norlander Arkitektur och Arup, Sverige/Storbritannien, till vinnare.

Juryn skriver bland annat i sin motivering:
“Förslag Annex har på grund av såväl en välutvecklad analys av kulturmiljöns arkitektoniska och urbana kvaliteter som Handelshögskolans utvecklingsbehov kommit fram till både en välfungerande lösning på tävlingsuppgiftens huvud- problem och en stilig gestaltning. Genom en precis indragning av huvudkroppen, som samspelar med en utskjutande lägre del, definieras sambandet med gatan och stadsbilden samtidigt som Nyréns höghus får en pånyttfödd betydelse.”

Projektinbjudan tävlingsprogram

Juryns utlåtande

Jury verdict in English