Hamn- och strandområdet i Mariestad

Mariestads kommun genomförde en allmän arkitekttävling mellan augusti och december 2004 om utformningen av stadens hamn- och strandområde.

Under asfalten finns en strand av AIM med Contekton Heineman utsågs till vinnare.

Syfte med tävlingen var att få idéer och finna långsiktigt hållbara lösningar till hur hamn- och strandområdets olika delar skall användas i framtiden samt anslå gestaltningsprinciper för området som helhet. Resultatet av tävlingen kommer att som underlag för kommunens fördjupade översiktsplan för tätorten och som underlag för den närliggande utvecklingen av hamn- och strandområdet. 47 tävlingsbidrag lämnades in.

Övriga pristagare, hedersomnämnanden och inköp

Andra pris: Pireus av Lindberg Stenberg arkitekter, Ramboll Sverige samt White Design.
Tredje pris: Strategi för en krympande stad som vill växa av Blå arkitektur landskap
Hedersomnämnande: Urbana näckrosor av Rikke Nygaard Pedersen + Josep Cayuelas Mateu Architects.
Hedersomnämnande: Tre 04 av Land Systems.
Hedersomnämnande: Identitet & utveckling av Jacob Kûrek och Mikkel Madsen.
Hedersomnämnande: Broar till Vänern av Peter Zinck, Knud Aarup Kappel, Jørgen Taxholm, Hans Peter Hagens, Jørgen Nimb Lassen och Birgitte Bülow.

Inköp: Samband av Akka arkitekter. (Förslaget bedömdes ha värdefulla kvaliteer och köptes in.)
Inköp: Marina staden av Lars Gauffin, Nina Lindberg och Nils Sylwan. (Förslaget bedömdes ha värdefulla kvaliteer och köptes in.)
Inköp: Vägen till vattnet av Architekten Partner Darmstadt. (Förslaget bedömdes ha värdefulla kvaliteer och köptes in.)

Tävlingsjury

Sten Bergheden, ordförande kommunstyrelsen
Stig H Johansson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Ulla Göthager, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Björn Berggren, ordförande kommunstyrelsens näringsutskott
Göte Andersson, ordförande byggnadsnämnden
Bo Jonsson, planarkitekt SAR/MSA
Agneta Persson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Ola Kjellander, arkitekt SAR/MSA

Thomas Johansson, planeringschef och Ann-Charlotte Eriksson, planingenjör har varit tävlingssekreterare respektive tävlingsfunktionär.

Mer information

Competition Programme
Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.