Tävling

H+, Helsingborg

Publicerad: 2014-08-05

Helsingborg anordnade i slutet av 2008 en inbjuden projekttävling för södra stadens utveckling.

The Tolerant City av Schönherr Landscape utsågs till vinnare.

Helsingborg står inför sitt största stadsbyggnadsprojekt i modern tid, kallat H+. Under många år framöver kommer starkt fokus att ligga på stadens södra områden – Södra hamnen, Söder och Gåsebäck. Avsikten med H+ är att förena norra och södra Helsingborg kring stadens hamninlopp och skapa ett kreativt centrum i norra Öresundsregionen. Helsingborg söker efter en stark och robust struktur för H+-områdets stadsbyggnadsprocess, dess stadsliv, publika rum och bebyggelse – en vision som tar tillvara på områdets specifika förutsättningar på bästa sätt. Fem tävlingslag valdes ut genom ett öppet kvalificeringsförfarande.

Övriga förslag och deltagare

Mindzone av White arkitekter. Gavs särskilt omnämnande.
Our Vision av Foster+Partners. Gavs särskilt omnämnande.
Open Stage av Space Group.
Towards Sustainable Urbanity av KCAP Architects & Planners.

Tävlingsjury

Agneta Hammer (ordförande), stadsbyggnadsdirektör, Helsingborgs stad
Konrad Ek, stadsarkitekt, Helsingborgs stad
Karin Sterte, mark- och exploateringschef, Helsingborgs stad
Gregor Holmgren, miljöchef Helsingborgs stad
Trevor Harris, professor, architect SAFA RIBA, Harris and Kjisik, Architects and Planners
Erland Ullstad, adj professor, Växjö universitet/Växjö kommun
Tom Nielsen, Architect, Ph.D, Associate Professor, Aarhus School of Architecture

Juryns sekreterare var Kristoffer Nilsson, stadsbyggnadskontoret Helsingborg.

Mer information

Inbjudan till prekvalificering
Inbjudan till prekvalificering – Tillägg
Strukturerande förutsättningar
Tävlingsprogram
Juryutlåtande

Information in English

Prequalification Brief
Prequalification Brief – Addition
Structural Prerequisities
Competition Brief
Jury Announcement