Vinnare
Tävling

Grillgården i Örebro

Publicerad: 2015-03-25

Länsgården fastigheter genomförde mellan augusti och oktober 2002 en inbjuden tävling om bostäder i kv. Grillgården i centrala Örebro.

Faktor 1 av Sweco FFNS arkitekter vann tävlingen.

Avsikten med arkitekttävlingen var att ta fram underlag för hur bra och prisvärda bostäder kunde uppföras på en obebyggd del kv. Grillgården mot Faktorigatan. Lägenheterna skulle till huvudsaklig del vara små på ca 2 – 3 rum och kök. Det estetiska och kulturhistoriska sammanhanget skulle ägnas särskild omsorg och utformning av den yttre miljön ingick även i uppgiften.

Övriga tävlingsförslag och deltagare

Två hus av White arkitekter.
Grillfesten av Husplan arkitekter.
Otto grön av Arktis arkitekter.

Tävlingsjury

Raul Björk, ordförande i Länsgården fastigheter, ordf
Lars Andersson, VD i Länsgården fastigheter
Alf Modigh, fastighetsförvaltare i Länsgården fastigheter
Lars Edenskär, stadsarkitekt i Örebro kommun
Bennert Johnsson, arkitekt MSA/SAR
Ami Katz, arkitekt MSA/SAR, utsedd av Sveriges Arkitekter

Jurysekreterare var Thomas Nordberg från Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Stefan Dahlman från Länsgården fastigheter.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

Vinnare