Tävling

Glashuset i Borås

Publicerad: 2014-08-14

Borås stad genomförde en allmän arkitekttävling mellan februari och maj 2006 om ett glashus i stadsparken.

Orangeri av Wingårdh arkitektkontor utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften har varit att utforma ett glashus, som är avsett att ersätta befintlig sommarservering i stadsparken i Borås. Uppgiften omfattade också markanvändningen närmast byggnaden. Sammanlagt 156 förslag lämnades in.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Delat andrapris: L som i av David Gillberg
Delat andrapris: Under tak av Studio grön arkitekter
Hedersomnämnande: Light Bubbles av Johan Cederlöf och Inés Aubert De Pablo

Tävlingsjury

Morgan Hjalmarsson, kommunalråd, juryns ordförande
Claes Palmén, ordf. Byggnadsnämnden
Helena Alçenius, Mitt i Borås
Frida Eriksson, Ungdomsrådet
Elisabeth Lundgren, kulturchef
Hans Forsman, fritids- och turistchef
Åke Johansson, stadsträdgårdsmästare
Tomas Rossing, stadsarkitekt SAR/MSA
Peter Erséus, arkitekt SAR/MSA
Monika Gora, arkitekt LAR/MSA
Lars Nordin(adjungerad), chef för Lokalförsörjningskontoret
Bertil Jonsson(adjungerad), projektchef

Tävlingsfunktionär var Natalia Anahí Pérez, ekonom/informatör på stadsbyggnadskontoret.

Mer information

Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.