Tävling

Gambrinus stadssida i Nässjö

Publicerad: 2014-08-12

Nässjö kommun genomförde en allmän arkitekttävling mellan oktober 2006 till januari 2007 om bostäder vid Gambrinus stadssida.

Meander av Björkdahl Englund arkitekter utsågs till vinnare.

Syftet med arkitekttävlingen är att få Gambrinus stadssidas utvecklingsmöjligheter analyserade och mångsidigt belysta inför den planerade exploateringen. Uppgiften var att visa hur ett attraktivt flerbostadsområde, med en egen karaktär som tar tillvara den unika närheten till park/sjö och stadskärna, kan skapas på före detta industrimark.73 förslag lämnades in.

Hedersomnämnande

På spåret av Jöran Bellman
Gambrinus park av Entasis
Vit snö av Modern line arkitekter

Tävlingsjury

Bo Zander, ordförande i Kommunstyrelsen, Nässjö kommun
Anders Karlgren, 2:e vice ordförande i Kommunstyrelse, Nässjö kommun
Johnny Lundh, ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, Nässjö kommun
Clara Ganslandt, planarkitekt, Miljö- och Byggkontoret, Nässjö kommun
Ninna Magnusson, marknadsansvarig, Fastighets AB Linden
Jens Deurell, arkitekt MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Johan Lundin, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekters och tävlingsfunktionär var Anna Henriksson, Nässjö kommun.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.