Fristadstorget i Eskilstuna

Eskilstunas kommun genomförde en allmän arkitekttävling mellan september och november 2004 om Fristadstorget med omgivning.

Flow av Leena Marjamaa utsågs till vinnare.

Efter goda erfarenheter av en tidigare arkitekttävling om stadsplanering kring ån ville Eskilstuna anordna en tävling om upprustning av Fristadstorget, stadens hjärta och största torg. Ingick gjorde även Kungsplan och angränsande gator. Torget ska ges en tydligare identitet och målet är att denna för staden så centrala plats ska bli i ännu högre grad en plats dit eskilstunaborna söker sig. En levande och inspirerande plats för möten, diskussion, agitation, underhållning, torghandel och navet i stadstrafiken.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Delat andra pris: Frikast av Ahlqvist & Almqvist arkitekter
Delat andra pris: Märk värdet av SLA landskabsarkitekter
Hedersomnämnande: Band av Landskapsgruppen
Hedersomnämnande: Flex av Gruppen för urban landskapsorganisation
Hedersomnämnande: Helgjutet av White arkitekter
Hedersomnämnande: Plats för rum av Anders Kling och Alf Orvesten

Tävlingsjury

Hans Ekström, kommunalråd (s)
Benny Karlsson, kommunalråd (s)
Tommy Hamberg, kommunalråd (v)
Claes Göran Gustavsson, politiker (kd)
Ingrid Carlsson, chef för stadsbyggnadsförvaltningen
Kerstin Palmqvist, chef för miljö- och byggförvaltningen
Birgitta Widholm , chef för kultur- och fritidsförvaltningen
Elisabeth Lindblad, planchef
Carola Wingren, landskapsarkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Birgitta Johanson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.