Tävling

Fredrika Bremergymnasiet i Haninge

Publicerad: 2015-04-09

Tornberget fastighetsförvaltning genomförde våren 2001 en inbjuden tävling gällande ombyggnad av Fredrika Bremergymnasiet

That’s it av Kristian Lindgren arkitektkontor vann tävlingen.

Syftet var att ta fram ett förslag till ombyggnad, och i erforderlig omfattning tillbyggnad, av huvudbyggnaden, baserad på förändrad arbetsorganisation och ökat elevantal. Vid bedömningen lades stor vikt vid hur byggnadens utformning skulle kunna utgöra ett stöd för en ny arbetsorganisation och hur skolmiljön skulle bli mer attraktiv. SAR(som nu är del av Sveriges Arkitekter)-representant i juryn var Björn Malmström.

Övriga deltagare

A-tre arkitekter
FFNS
Jack Pattison