Framtidens vårdboende i Majelden i Linköping

Linköpings kommun höll mellan november 2011 och mars 2012 en inbjuden projekttävling om vårdbostäder i Majelden i Linköping.

Ett med naturen av Marge arkitekter och Land arkitektur vann tävlingen

Tävlingens syfte är att stimulera intresset för utveckling av vårdbostäder som med utgångspunkt i god funktionalitet och höga arkitektoniska kvaliteter även ger möjligheter för äldre att bo kvar i stadsdelen. Syftet är även att anlita vinnande team för det fortsatta arbetet med projektering. Tävlingen arrangerades av Linköpings kommun genom Äldrenämnden och Samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med Sveriges Arkitekter och Hjälpmedelsinstitutet.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Gunborg av MAF Stockholm samt Argark
Hem ljuva hem av Fojab arkitekter samt JJW arkitekter
Ett med naturen av Marge arkitekter och Land arkitektur
Livsrum landskapsrum av Semrén+Månsson samt Rubow arkitekter

Tävlingsjury

Jan-Willy Andersson, ordförande i Äldrenämnden
Ali Hajar, vice ordförande i Äldrenämnden
Anna Steiner Ekström, ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden
Kim Öhman, ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden
Michael Porath, projektledare, teknik- och samhällsbyggnadskontoret
Elisabeth Ulvenäs, planeringsledare, omsorgskontoret
Elisabeth Viman, planeringsledare, omsorgskontoret
Lars Ström, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Johanna Holm Bodin arkitekt SAR/MSA, utsedd av Hjälpmedelsinstitutet
Anders Falk, arkitekt, oberoende sakkunnig utsedd av Linköpings kommun

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Brittmari Andersson, Linköpings kommun

Annan information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande