Tävling

Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad: 2014-06-03

Micasa Fastigheter arrangerade en inbjuden projekttävling av bostäder för äldre i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm mellan december 2012 och februari 2013.

Meningsfyllt av White arkitekter, Göteborg vann tävlingen.

Inom delområdet Brofästet ska Micasa bygga en fastighet innehållande vård- och omsorgsboenden samt seniorboenden. Tävlingsförutsättningarna angav att av fastighetens bostadsyta ska cirka 50 procent disponeras för vård- och omsorgsboende och resten ska vara seniorboende. Projekttävlingen har som syfte att redovisa förslag till nyskapande utformning för ändamålsenligt boende för äldre, att redovisa förslag till hållbart byggande för bostäder samt att upphandla arkitekt- och landskapsarkitekttjänster för hela uppdraget. Tävlingen föregicks av ett prekvalificeringsförfarande då fyra kontor valdes ut att delta i tävlingen.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Oasis av Arkitema DOT AB, Stockholm
Connected av Marge arkitekter AB med Land arkitektur AB, Tyréns AB och SINTEF Health Research, Stockholm
En liten bit av Sverige av Tegnestuen Vandkunsten A/S, Köpenhamn med ADEPT Aps, SLA A/S och Tyréns AB
Meningsfyllt av White arkitekter AB, Göteborg

Tävlingsjury

Joakim Larsson, äldreborgarråd Stockholms stad; juryns ordförande
Göran Månsson, stadsdelsdirektör Östermalms stadsdelsförvaltning
Marianne Snell, avdelningschef äldreomsorg Östermalms stadsdelsförvaltning
Kerstin Bernow, arkitekt SAR/MSA, Bernow & Wik Arkitekter AB, utsedd av Sveriges Arkitekter
Ludmilla Larsson, arkitekt MSA, Brunnberg o Forshed Arkitektkontor AB, utsedd av Sveriges Arkitekter
Anders Nordstrand, VD Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighetschef Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Cecilia Sjölund, projektledare Arkitekt SAR/MSA, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Annan information

Inbjudan till prekvalificering
Tävlingsprogram
Jury