Tävling

Forumtorget i Uppsala

Publicerad: 2014-08-01

Uppsala kommun höll mellan juni och oktober 2011 en inbjuden arkitekttävling om utformningen av Forumtorget i centrala Uppsala.

Soffta av White arkitekter vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften var att föreslå en ny utformning av Forumtorget och del av Smedsgränd. Målet är att Forumtorget ska bli en intressant och väl fungerande plats för vistelse och rörelse. Deltagande kontor valdes ut genom ett öppet kvaliceringsförfarande.

Tävlingsförslag och deltagande kontor

Soffta av White arkitekter
Supernova av Nivå landskapsarkitektur och Ghilardi+Hellsten
Forum aureum av Nyréns arkitektkontor
Ljus i mörkret av Mandaworks, Hosper Sweden och Kreera samhällsbyggnad

Tävlingsjury

Liv Hahne, ordförande Byggnadsnämnden
Stefan Hanna, ordförande Gatu- och trafiknämnden
Karin Åkerblom, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun
Tom Karlsson, Gatu- och trafikkontoret, Uppsala kommun
Kristina Johnson, Affärsområdeschef Handel, Atrium Ljungberg AB
Erik Lindvall VD i Axfast AB
Bibbi Leine, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Anna Englund, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär har varit Brita Christiansen, Uppsala kommun.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande