Förnyelse av Mörby Centrum

Danderyds kommun anordnade mellan december 2007 och april 2008 en allmän arkitekttävling för förnyelse av Mörby Centrum.

Solvind av Erik Giudice utsågs till vinnare.

Syftet med tävlingen var att ta fram förslag till hur utbyggnaden av Mörby Centrum samt befintlig bebyggelse kan gestaltas och förnyas. I tävlingsuppgiften ingick dels att ge förslag på ett höghus som ska fungera som märkesbyggnad samt gestaltningsmässiga principer för hur om- och tillbyggnad av befintligt centrum ska göras. 37 förslag lämnades in.

Övriga pristagare

Andra pris: Rytm i ljusa klangfärger av BSAA Architects
Delat fjärde pris: Agora av Sweco FFNS arkitekter
Delat fjärde pris: Metropolitan Danderyd Centrum av Aaro Designsystem och Urban Design
Hederspris: Silhuett av White arkitekter
Hederspris: M-Urban av AIM Architects
Hederspris: Glöd av Sandell Sandberg
Hederspris: Åsido av Ahlgren Edblom arkitekter
Hedersomnämnande: Balansgång av Gyllenpalm Orving Sohlman arkitekter

Tävlingsjury

Claës Breitholtz, politiker, Danderyds kommun, ordförande i juryn
Walter Bengtsson, politiker, Danderyds kommun
Kristin Eriksson, politiker, Danderyds kommun
Isabella Jernbeck, politiker, Danderyds kommun
Ernst Klein, politiker, Danderyds kommun
Jan Lilja, politiker, Danderyds kommun
Jamal Esfahani, stadsarkitekt, Danderyds kommun
Björn Åsander, Diligentia
Bo Jansson, Diligentia
Jan Enfors, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Josef Eder, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Johanna Wiklander, rkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Sekreterare i juryn var arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande