Formgivning av vägutrustning

Vägverket(nu del av Trafikverket) genomförde mellan juni och oktober 2001 en inbjuden tävling om formgivning av vägutrustning.

Säkerhet och kvalitet skapas i detaljerna av PHL Design vann tävlingen.

Vägverket ville genom tävlingen höja kvalitetsnivån vad gäller formgivningen av vägutrustning. Tävlingsuppgiften var att utforma förslag till utrustningsfamilj. För att tävlingsuppgiften skulle vara tydlig valdes en typ av vägmiljö och ett antal relevanta objekt för själva tävlingsmomentet. Tävlingsförslagen ska i framtiden kunna utvecklas med fler produkter och objekt och kunna anpassas till andra vägmiljöer än typmiljön i tävlingen. Juryns motivering till det vinnande förslaget var: “Ett rent och funktionellt förslag med stark familjekänsla. Förslaget är kraftfullt utan att konkurrera med omgivningen.”

Övriga deltagare

KHRAS (tilldelades pris).
Möller & Grönborg (tilldelades pris).
Urban Design (tilldelades pris).
Harrit & Sörensen.
3d0 arkitekter.
Myra industriell design.

Tävlingsjury

Ingemar Skogö, generaldirektör Vägverket, juryns ordförande
Richard Montgomery, vägdirektör, Vägverket region Skåne
Annelie Enochsson, riksdagsledamot, medlem av bostadsutskottet
Per Öhgren, enheten för sektors- och myndighetsuppgifter, Vägverket HK
Anders Håkansson, vägutrustningsspecialist, Vägverket HK
Jan Nyman, funktionsledare projektledning, Vägverket Region Sydöst
Kent Lindfors, konstnär, Vägverkets nationella miljö- och skönhetsråd
Ulla Egebjerg, chefsarkitekt, danska Vejdirektoratet
Hans Utstrand, regionarkitekt, Vägverket Region Väst
Jan Örn, industridesigner, utsedd av SID
Stina Larsson, arkitekt, utsedd av LAR/SAR(nu del av Sveriges Arkitekter)

Juryns sekreterare var landskapsarkitekt LAR Catarina Holdar, Vägverket.

Mer information

Tävlingsprogram