Fojab får gestalta nya stadsdelen på Jägersro

SMT Malmö Exploatering och Malmö stad anordnade i våras ett parallellt uppdrag för att få fram förslag på övergripande struktur för den framtida stadsdelen på Jägersro, med plats för cirka 5 000 bostäder.

FOJAB i samarbete med Ramboll, IVL Svenska Miljöinstitutet och Calluna fick förtroendet att gestalta den nya stadsdelen i Malmö.

Uppgiften var mycket komplex och den ställde krav på både bred kompetens och lång erfarenhet. Av de tre kontoren som deltog i de parallella uppdragen, har vi nu valt FOJABs förslag som grund för fortsatt planering.

Ulrika Lindmark, vd SMT Malmö Exploatering

Läs mer om Projekt Jägersro på projektjagersro.se

Sveriges Arkitekter var anlitade för att stötta i programarbetet och leda utvärderingsprocessen.

Fojab

I samarbete med Ramboll, IVL Svenska miljöinstitutet och Calluna.

Övriga team

De två övriga team som deltog i det parallella uppdraget var Mandaworks och Kanozi. Se deras förslag nedan.

Mandaworks

I samarbete med Trivector och Starkstad.

Kanozi

I samarbete med Mareld och Ramboll.