Tävling

Flottiljen i Järfälla

Publicerad: 2014-08-11

Järfälla kommun genomförde en allmän arkitekttävling mellan juli och november 2006 om boende för äldre.

Blomsterängen av Gjørtz Pank & Partners utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften var att inom ”Flottiljen”, en av de första etapperna av den blivande Barkarbystaden visa hur man kan skapa en bostadsenklav om 150–250 bostäder för alla generationer med en miljö och ett sammanhang där de äldre, även sådana med stort behov av omsorg, utgör ett självklart och naturligt inslag, med bostäder och boendeformer som utgår från de äldres behov. I tävlingsuppgiften ingick även att utforma ”Träffpunkten Flottiljen”, en informations- och mötesplats för alla boende men med speciell inriktning på äldres behov, samt att gestalta den yttre miljön i området.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Andra pris: Unikabox och praliner av WSP Sverige.
Hedersomnämnande: Nybakat av Engstrand & Speek.
Hedersomnämnande: By av Tomas Lundberg och Magdalena Forshamn.
Hedersomnämnande: Boalla av Realarchitektur.

Tävlingsjury

Per Hederus, arkitekt SAR/MSA
Vanja Knocke, arkitekt SAR/MSA
Lotta Håkansson Harju (s), kommunalråd
Eva Lennström (m), kommunalråd
Lillemor Husberg, arkitekt SAR/MSA, tillika verksamhetschef vid äldreboende
Anders Major, kommundirektör
Eva Maria Persson, miljö- och stadsbyggnadsdirektör, arkitekt SAR/MSA
Eva Arvidsson, programchef äldreomsorg
Åke Svenson, socialdirektör

Juryns sekreterare var Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var Daniel Ericsson.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.