Europan 16 – Living Cities

Delta i den sextonde tävlingsomgången av Europan med 40 tävlingsområden runt om i Europa.

Tävlingsområdena i Sverige är Varberg, Karlskoga och Västerås.

Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år som hålls vartannat år och ger möjlighet att vara med och utforma våra framtida europeiska städer. Temat för årets tävling är ”Living Cities” och tar upp dagens viktiga frågor om klimat och integration.

I Sverige deltar tre kommuner med tävlingsområden i olika skalor och utmaningar; Karlskoga, Varberg och Västerås. I Karlskoga ska ett helt nytt område gestaltas i anslutning till en ny station vid Nobelbanan. Varbergs tävlingsuppgift är att förvandla en viktig infartsväg för bilar till ett levande stadslivsstråk med människan i fokus. I Västerås ska förslag till temporär arkitektur skapa liv och dialog under en lång byggprocess och skapandet av en helt ny stadsdel.

Mer information om de svenska tävlingsområdena.

Anmälan görs på den centrala organisationen Europan Europas webbplats.

Jury Europan 16

  • Bengt Isling (SE), Juryns ordförande, Partner Nyréns arkitektkontor.
  • Karin Bradley (SE), Docent, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH.
  • Anna Chavepayre (SE/FR), Grundare av arkitektkontoret Collectif Encore architecture & paysage.
  • Christer Larsson (SE), Tidigare stadsbyggnadsdirektör, adj. professor i arkitektur.
  • Tina Saaby (DK), Stadsarkitekt, Gladsaxe kommun.
  • Ted Schauman (FI), Grundare av arkitektkontoret Schauman & Nordgren Architects.
  • Jessica Segerlund (SE), Platsutvecklingschef Älvstranden Utveckling i Göteborg.

Reserver

  • Tove Fogelström (SE), Grundare av arkitektkontoret AndrénFogelström
  • Björn Förstberg (SE), Grundare av arkitektkontoret Förstberg Ling

Tidplan

Tävlingen startar den 5 april 2021och pågår till den 17 september.
Vinnarna presenterades den 20 december 2021på Europan Europas webbplats.