Vinnare
Tävling

Erase or Embrace

Publicerad: 2017-03-02

Alla Sveriges arkitektstudenter inbjöds att delta i idétävlingen Erase or Embrace, som utlystes i samband med landskapsarkitekturseminariet Oyster 2015. Tävlingen grundar sig på Oysters tema All Inclusive som vill belysa medborgarinflytande, gränsöverskridande samarbeten och inkluderande arkitektur i den offentliga miljön. Nu är tävlingen och avgjord och här kan du se vinnarförslagen!

Uppgiften var att i en valfri stad identifiera en barriär och sedan utifrån barriären och platsen ta fram ett gestaltningsförslag. Barriärer skulle kunna uppträda i olika former som till exempel sociala, visuella och fysiska. Förslaget kan förstärka, dölja eller radera barriären på valfritt sätt. Gestaltningen skulle visa stadens nya möjligheter och kvaliteter som uppstår tack vare förslaget.

Första pris

Tåget för alla! Alla för tåget!
taget-för-alla-alla-för-taget

Förslagsställare: Fredrik Angner och Henrik Lizell SLU Ultuna

Det mångfunktionella tåget som placeras på det bortglömda järnvägsspåret är en inkännande lösning både i gestaltning och funktion. En mötesplats behöver inte vara ett torg; en plantering behöver inte vara i en par; en övernattningsplats för behövande behöver inte vara en undanskymd barack. Detta projekt är det många som får ta del av och delta i och det kan utvecklas över tiden.
Presentationen visar tydligt förslagets idé och lösning i text, symbol och bild.
Det skulle vara spännande att realisera Tåget för alla! Alla för tåget!

Prissumma 20.000:-


Andra pris

First step
firststep

Förslagsställare: Oskar Frelin, SLU Ultuna

Så nära och ändå så långt bort. Förslaget binder samman två fysiskt åtskilda torg genom digital teknik. Förslaget får sin speciella laddning och berör genom valet av platser. Det digitala mötet har fått en gestaltad form i staden. Idé och förslag är tydligt redovisat.


Tredje pris

Naturreservat
naturreservat

Förslagsställare: Simon Gran Danielsson, Umeå Universitet och Eric Andersson, Konstfack

Den tomma platsen fortsätter att vara lika tom och otillgänglig som förut. Genom att bjuda in och peka ut till denna alternativa offentlighet formaliseras en aktivism. Förslaget provocerar till tankar om nödvändigheten av odefinierade platser, offentligt och privat och om det busigt hemliga utom ramarna förlorar sitt värde när det presenteras och får en skyddsstämpel.
Förslaget är mycket vackert presenterat.


Hederspris

Romani Food Truck
romani-food-truck

Förslagsställare: Emilia Almqvist Jansson, KTH

Juryn ger ett hederspris till detta självklara projekt som borde kunna realiseras med omedelbar verkan!


Jury
Stina Elonsson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA
Lovisa Kjerrgren, landskapsarkitekt
Magnus Schön, arkitekt SAR/MSA, landskapsarkitekter LAR/MSA
Marta Strand, landskapsarkitekt LAR/MSA

Tävlingssekreterare: Katarina O Cofaigh, arkitekt SAR/MSA
Arrangörer, programskrivare och tävlingsfunktionärer: Karolina Andersdotter och Hannes Kuortti, landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna och representanter för Oyster 2015.

Till tävlingen inkom 17 förslag som samtliga godkändes av juryn.

Juryutlåtande Oyster 2015

Tävlingsprogram Oyster studenttävling

Vinnare