Tävling

Entré syd i Lidköping

Publicerad: 2014-08-01

Lidköpings kommun anordnade mellan maj och september 2011 en allmän arkitekttävling om gestaltning av en sydlig entré till De La Gardiestaden i Lidköping.

Himlen runt hörnet av Tue Traerup Madsen arkitekt MAA/MDD vann tävlingen.

Avsikten med tävlingen var att få fram ett förslag till gestaltning av ett område i De La Gardiestaden i Lidköping. Uppgiften innefattar entrén från söder, en parkeringslösning och ett nytt polishus. Andra funktioner som kunde bidra till projektet välkomnade. Målet var att stärka Lidköpings centrums identitet som handelsplats med dess speciella upplevelsevärden och därtill få fram ett funktionellt polishus. Syftet är också att upphandla arkitekt för den fortsatta projekteringen. 25 förslag lämnades in.

Övriga pristagare

Andrapris: Torgmöte av Lego arkitektur
Delat tredjepris: Sting av Sweco Architects
Delat tredjepris: Nya Norra torngatan av BSK arkitekter
Hedersomnämnande: Drive In – Bike Out av Link arkitektur

Tävlingsjury

Kenth Lindström, ordförande, kommundirektör
Sigvard Däversjö, stadsarkitekt
Torsten Lundin, planarkitekt
Marlene Tagesson, Polismyndigheten i Västra Götaland
Magnus Blombergsson, fastighetschef på Polismyndigheten i Västra Götaland
Björn Edström, arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter
Sabina Richter, landskapsarkitekt LAR/MSA , utsedd av Sveriges arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionärer var AnnMarie Gustafsson och Kerstin Lööf, Lidköpings kommun.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

Övriga tävlingsbidrag

113355
Cardo
Copparmetallic
De la rut
IQ
Konstapelns hus
Levande Lidköping
Läkt
La Gardia Walk
MZ12L14
Mötesplats för alla
Polisenstorg
Smutt
Solsidan
Stadsdiket
Två sidor
Uranus Vulcanus
Vigg
Villakulla
Vän av ordning