Tävling

Ecophon

Publicerad: 2015-03-25

Ecophon genomförde mellan oktober 2001 och januari 2002 en allmän tävling om nya utformningsidéer för undertak.

Sandell Sandberg vann tävlingen.

Tävlingen syftade till att stimulera till nya lösningar för gestaltningen av undertak och därmed söka nya utformningsidéer för undertak. Det var upp till de tävlande att föreslå förfiningar av existerande system för att göra dem enklare och mer anpassningsbara, eller att förslå nya användningssätt och kombinationer av existerande delar, eller att föreslå helt nya komponenter. Förslagen bedömdes efter de förutsättningar som förslagsställaren formulerat men bedömdes i första hand efter den arkitektoniska helheten. 18 förslag lämnades in.

Övriga pristagare

Andra pris: Sara Eriksson
Delat tredje pris: Ann Robertsson
Delat tredje pris: Stintzing arkitekter

Fyra förslagsställare belönades med inköp inom en total prissumma på 200.000 kr.

Tävlingsjury

Niels Torp, arkitekt MNAL
Anders Bodin, arkitekt SAR
Janne Svensson, arkitekt SAR
Lotta Persson, arkitekt SAR, Ecophon
Torbjörn Persson, utvecklingschef, produkter/system, Ecophon
Staffan Nilsson, marknadschef Ecophon Sverige
Jan Lövström, Vd, Ecophon, juryns ordförande

Juryns sekreterare var Ingela Henriksson från Ecophon.

Mer information

Tävlingsprogram

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.