Domkyrkoforum i Lund

Domkyrkorådet i Lund genomförde en allmän arkitekttävling mellan juni och november 2003 om besökscentrum för Lunds domkyrka.

Portal och atrium av Carmen Izquierdo utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften bestod i att utforma ett besökscentrum samt den yttre miljön fram till Domkyrkans sydfasad. Domkyrkans besökscentrum ska vara en öppen mötesplats för lundabor och tillfälliga gäster. Varje person ska känna sig välkommen och väntad. Tävlingen var den till deltagarantalet tredje största i Sverige genom tiderna.

Domkyrkoforumet invigdes första advent 2011 och har sedan dess kammat hem en mängd arkitekturpriser däribland Kasper Salin-priset 2012.

Övriga pristagare

Delat tredjepris: Kirkehaver av Bystrup Arkitekter.
Delat tredjepris: MCVI av Stein Halvorsen AS sivilarkitekter MNAL
Delat tredjepris: Vik av Mårten Claesson, Koivisto, Rune arkitektkontor.
Hedersomnämnande: Zahdinen av Martin Kock och Lars Andersen.

Tävlingsjury

Christina Odenberg, biskop i Lunds stift, ordförande i domkyrkorådet
Håkan E Wilhelmsson, domprost Lunds domkyrkoförsamling
Per Arne Joelsson, stiftsadjunkt Lunds stift
Bo Ahrén, professor, ordförande i kyrkorådet i Lunds domkyrkoförsamling
Jan Sternby, ordförande i Lunds kyrkliga samfällighets fastighetsutskott
Christer Källqvist, arkitekt SAR/MSA, programarkitekt Lunds kommun
Fredrik Lund, professor, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
Åsa Drougge, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär Rolf Håkansson, Domkyrkorådet i Lund.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.