Concrete Design Competition 2008

Cement- och betongtillverkare i nio europeiska länder som i Sverige representerades av Cementa genomförde i början av 2008 den återkommande internationella designtävling för studenter, Concrete Design Competition.

How did it come to be and how will it change in the future av Åse Flindall, Bergens Arkitektskola tilldelades delat första pris.
Urgent performance av Fredrik Sund, Bergens Arkitektskola tilldelades delat första pris.

Förslaget How did it come to be and how will it change in the future för Concrete Design Competition
Förslaget How did it come to be and how will it change in the future för Concrete Design Competition

Tävlingen hölls i nio europeiska länder och var öppen för studenter inom arkitektur, design och besläktade ämnen. Årets tema var Implicit performance med den spanske arkitekten Juan Herreros som curator. Tävlingsvinsten var ett penningpris och dessutom möjlighet att delta i en gemensam internationell Master Class i en vecka. Studenter i Sverige och Norge har deltagit i tävlingen med gemensam jurybedömning.

Övriga pristagare

Tredje pris: Concrete Tex av Thuy-Duong Thi Vu, Bergens Arkitektskola.
Särskilt omnämnande: Möbius stage av Joakim Haglund, Albin Holmgren och Ullrica Johansson, Chalmers.

Tävlingsjury

Hans Bruun Nissen, arkitekt, Aalborg Portland i Aalborg (juryordförande)
Jonas Bohlin, professor, inredningsarkitekt, Konstfack i Stockholm
Torben Dahl, arkitekt, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn
Geir Johnsen, arkitekt, N1 Arkitekter i Oslo
Bente Kleven, professor, arkitekt, LPO arkitektur och design i Oslo
Johan Silfwerbrand,professor, CBI Betonginstitutet i Stockholm

Sekreterare var Anita Stenler, Cementa i Stockholm.

Mer information

Juryutlåtande
www.concretedesigncompetition.com