Tävling

Brotorget i Bollnäs

Publicerad: 2014-06-03

Bollnäs kommun höll från september till december 2012 en inbjuden arkitekttävling om den framtida utformningen av Brotorget i centrala Bollnäs.

Hjärta Bollnäs av Karavan arkitektur & landskap blev det vinnande förslaget.

Syftet med tävlingen var att få fram förslag till hur Brotorget och angränsande gator ska kunna ges en ny utformning som präglas av helhetssyn och att upphandla arkitekttjänsten för det fortsatta uppdraget. Målbilden var att Brotorget ska utvecklas för att kunna användas och vara tillgängligt på bästa sätt av alla utifrån nutida och framtida krav på funktioner och gestaltning med en historisk återblick och bli ett levande torg. Brotorget med omgivning ska i framtiden vara en attraktiv mötesplats för alla generationer och en intressant plats som inbjuder till att stanna upp och vistas på året om. Målet är att öka användningen av torget och göra det mer funktionellt för olika aktiviteter. Tävlingen var endast öppen för inbjudna lag som valts ut genom ett prekvalificeringsförfarande där 34 lag anmält sig.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Tänk om av Nyréns arkitektkontor
Nysta av Sweco Architects
Hjärta Bollnäs av Karavan arkitektur & landskap

Tävlingsjury

Christina Olsson, arkitekt LAR/MSA
Gustav Jarlöv, Landskapsarkitekt MSA
Lars Åsberg, juryns sekreterare, Samhällsbyggnadschef
Anders Aune, förvaltningschef, teknik, service- och fritidsförvaltningen
Bashir Hajo, Stadsarkitekt i Bollnäs kommun
Stefan Permickel (S), ordförande i kommunfullmäktige
Ingrid Hammarberg (FP), ordförande i kommunala handikapprådet
Anna-Maria Forssell Mörk (V)
Tobias Petersson, Bollnäsdraget
Björn Johnson, fastighetsägare i Bollnäs centrum

Till förfogande stod även Peter Eriksson, näringslivschef och Johan Kock, intendent vid Museet/Konsthallen. Tävlingsfunktionär var Carin Flinck, Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun

Relaterad information

Inbjudan till prekvalificering
Tävlingsprogram
Juryutlåtande