Tävling

Bostadshus i Sundbyberg – Kv Hamnen 8

Publicerad: 2015-11-02

hamnkvarteretny

Vinnare av Fastighets AB Förvaltarens inbjudna tävling om utformning av ett bostadskvarter intill Bällstaån i Sundbyberg blev förslaget Hamnkvarteret av Jägnefält Milton.

Tävlingens förutsättningar angavs i programmet och i tillhörande bilagor samt i dokument som tillhandahölls efter att startmöten hållits. Till de viktigaste förutsättningarna hörde den kulturhistoriska kontexten och tävlingsområdets bullerutsatta läge.

Deltagande arkitektkontor

 • Elding Oscarson Arkitekter och Andreas Martin-Löf arkitekter
 • Jägnefelt Milton
 • Tham & Videgård Arkitekter
 • Wingårds Arkitektkontor

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury utsedd av Fastighets AB Förvaltaren och Sveriges Arkitekter.

Jury

 • Petra K Ekström, VD, Fastighets AB Förvaltaren
 • Urban Holm, fastighetsutvecklingschef, Fastighets AB Förvaltaren
 • Therese Lundborg, fastighetsutvecklare, Fastighets AB Förvaltaren
 • Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef (deltog endast på det första mötet)
 • Annika Colbengtsson, planarkitekt, Sundbybergs stad
 • Pia Ölvebro, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Cord Siegel, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var Katarina Wik, Fastighets AB Förvaltaren.

Efter avslutad bedömning har juryn enhälligt utsett förslaget Hamnkvarteret till vinnare av tävlingen KV HAMNEN 8, en inbjuden projekttävling om bostadskvarter i Sundbyberg och rekommenderat förslaget till fortsatt utveckling och utförande.

Juryutlåtande Kv Hamnen 8

Glada vinnare efter prisutdelningen i Sundbyberg: Konrad Milton (till vänster) och Carl Jägnefelt.
Glada vinnare efter prisutdelningen i Sundbyberg: Konrad Milton (till vänster) och Carl Jägnefelt. Foto: Stefan Bergqvist.