Bolanders bäck i Nybro

Nybro kommun genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan november 2004 och februari 2005 om utformningen av Bolanders bäck.

Go With The Flow av Nivå landskapsarkitektur utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften var att belysa möjligheterna att synliggöra Bolanders bäck i Nybro stads centrala del och samtidigt visa hur vattenkvaliteten nedströms skulle kunna förbättras genom att utnyttja bäcken som en dagvattenresurs och naturligt reningsverk, i syfte att skapa en mer estetiskt tilltalande stadsmiljö där vattnet får en framträdande funktion rent visuellt men även tekniskt för dagvattenrening.

Övriga förslag och deltagare

Klart, lysande av Mellanrum landskapsarkitekter.
Prismor av Nyréns arkitektkontor

Tävlingsjury

Markus Lund, kommunalråd (s)
Stig Davidson, kommunalråd (c)
Nils-Erik Gustafsson, kommunchef
Ulf Ohlsson, gata-parkchef
Johan Paju, landskapsarkitekt MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Kerstin Ainouz, stadsarkitekt SAR/MSA

Juryns sekreterare var Göran Andersson och tävlingssekreterare var Elisabeth Ståhl, båda från Nybro kommun.

Mer information

Juryutlåtande