Bo2049 – imagine the future

willanordicstartbild

En idétävling för arkitektstudenter. Hustillverkaren Willa Nordic bjöd, i samråd med Sveriges Arkitekter, under hösten in alla arkitektstudenter inskrivna vid en svensk högskola till en idétävling om framtidens boende, Bo 2049. Vinnaren är nu utsedd! Klicka dig in här för att se vem som knep förstaplatsen, läsa motiveringen och se alla finalbidrag!

Bakgrund

Willa Nordic möter idag ofta ett stort intresse för nyskapande formgivning, inredning och arkitektur, hos privata beställare som vill bygga sitt nya drömhus. För att möta framtidens möjligheter och utmaningar bjuder sedan tre år Willa Nordic in till en idétävling kring framtidens boende – Bo 2049. Design och gestaltning med inspiration från vitt skilda håll är önskvärt i tävlingen, där stor vikt läggs vid estetiska kvaliteter.

Hur tror ni att ett enfamiljshus gestaltas 2049? Tag utgångspunkt i dagens forskning och framtida tekniska landvinningar för att skapa det boende ni tror passar i framtiden. Hur bor en familj 2049? Hur har man löst energifrågan? Vilka nya material finns det? Hur ser arkitekturen ut och varför?

Syfte

Tävlingens syfte är att få fram bra idéer kring vårt framtida boende. Detta hoppas arrangören ska ge viktiga och kanske oväntade insikter om var tyngdpunkten i ett ständigt pågående utvecklingsarbete bör ligga.
Vissa bidrag kan utgöra grund för nya hus från Willa Nordic i samarbete med förslagsställande team.

Tävlingsform

Årets tävlingen var en allmän idétävling öppen för studenter vid LTH, Chalmers, KTH, UMA, Konstfack, HDK, BTH, SLU Ultuna och SLU Alnarp. Det gick också att bilda team med studenter från andra universitet och högskolor med andra inriktningar relevanta för tävlingsuppgiften. Minst en i teamet ska studera vid ett av arkitekturprogrammen ovan, och vara inskriven vid tävlingens start.

Tävlingsförslagen ska ha varit utförda på svenska.

Tävlingen avslutades den 3 maj med prisutdelning på en gala på Fotografiska i Stockholm där vinnarna presenterades.

Jury

Peder Lamm, chefredaktör för Connoisseur
Elisabeth Lindström, chefredaktör på Plaza Villa & Hus
Karin Kjellson, arkitekt SAR/MSA, Theory Into Practice
Patrik Windisch, arkitekt SAR/MSA
Klas Fridsäll, vd Willa Nordic.

TIDPLAN:
Tio finalistförslag ställdes ut på Willa Nordics hemsida för en omröstning om “folkets val”. Omröstningen stängdes den 19 april. Vinnare och övriga pristagare presenterades under våren i ett evenemang arrangerat av Willa Nordic.

Tävlingsfunktionär:
Viktor Hjälmeby: viktor.hjalmeby@willanordic.se

Tävlingsprogram Bo2049_REV-0524