Tävling

Billingskolan i Skövde

Publicerad: 2014-08-01

Mellan april och oktober 2011 anordnade Skövde kommun en inbjuden tävling för ny byggnad åt Billingskolan.

Oculus av White arkitekter vann tävlingen.

Syftet med tävlingen var att få fram genomförbara förslag på en ny skola som uttalat ligger i framkant vad avser kreativa lösningar kopplade till skolans målsättningar kring pedagogiken samt en framåtsyftande arkitektonisk gestaltning som bygger på den senaste beprövade tekniken och forskningen avseende energi, teknik och miljö. Tre arkitektkontor bjöds in att delta efter ett öppet prekvalificeringsförfarande.

Nya Billingskolan var färdig för inflyttning sommaren 2014.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Rummen i slänten av Liljewall arkitekter
Skolan i skogen av AIX
Oculus av White arkitekter

Tävlingsjury

Anders G Johansson, skolnämndens ordförande
Johan Ask, skolnämndens vice ordförande
Anna Sundström, skolchef
Ingemar Linusson, fastighetschef, juryns ordförande
Claes Clausen, arkitekt MSA, byggnadslovschef
Anna Areskough, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Christer Göransson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande