Bildnings- och kulturcentrum i Hagfors

Hagfors kommun genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan november 2005 och mars 2006 om till- och ombyggnad av Älvstrandsgymnasiet i Hagfors till ett bildnings- och kulturcentrum.

Poppel av Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor, Berg arkitektkontor, Nivå landskapsarkitektur utsågs till vinnare.

I Hagfors finns fyra mindre grundskolor som på grund av vikande elevunderlag och åldrande byggnader måste ersättas av en ny grundskola. För att utnyttja tillfället till att skapa något mer ska nu skapas ett för Sverige unikt Bildnings- och kulturcentrum. Detta genom till- och ombyggnad av Älvstrandsgymnasiet i centrala Hagfors

Övriga förslag och deltagare

Att angöra en brygga av Stadion arkitekter
Från norr, söder, öster och väster av Wingårdh arkitektkontor
20hundra20ett av Malmström & Edström arkitektkontor

Tävlingsjury

Mats Ekholm, prof. i pedagogik juryns ordförande
Michael Dahlqvist, kommunstyrelsens ordförande, Hagfors kommun
Lars T Stenson, kommunstyrelsen Hagfors kommun
Anita Fridberg, Barn- och bildningsnämndens ordförande, Hagfors kommun
Björn Dahlin, skolchef Hagfors kommun
Anna Sjörs, teknisk chef Hagfors kommun
Bengt Nyman, facklig representant
Love Arbén, prof, arkitekt SAR/SIR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Kenneth Gärdestad, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Thomas Nordberg, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter, har varit juryns sekreterare. Peter Melberg, Hagfors kommun, har varit tävlingsfunktionär.

Mer information

Juryutlåtande