Tävling

Betongens möjligheter

Publicerad: 2015-04-09

Betongforum och Sollentuna kommun genomförde en allmän arkitekttävling vid årsskifte till 2002 om möjligheterna med materialet betong.

Olle av Bjurström och Brodin arkitekter vann tävlingen.

Tävlingen gällde mer specifikt utformningen av ett nytt kvarter vid Sollentuna centrum.

Övriga pristagare och hedersomnämnanden

Andrapris: Miss universum av Kod arkitekter.
Övrigt belönad: Jörgen Pehrson.
Övrigt belönad: Ulrika Ericsson.
Övrigt belönad: Rosenbergs arkitekter.
Övrigt belönad: Stintzing arkitekter.
Övrigt belönad: White arkitekter Stockholm.
Hedersomnämnande: J. Granberg design.
Hedersomnämnande: FRS.
Hedersomnämnande: Ami Katz och Louise Naversten.

Mer information

I juryn representerades SAR av Anders Bergkrantz.

Juryomdömet om Olle var: “ett i både helhet och detalj professionellt genomarbetat förslag som väl svarar mot de sammansatta önskemålen i tävlingsprogrammet. Ett förslag väl förankrat i platsen, som för samman intressanta boendekvaliteter med en bearbetning av den offentliga miljön, ett förslag som skickligt tar vara på betongens väl etablerade möjligheter utan att vara tekniskt nydanande”.

Förslagsställare var arkitekt SAR Krister Bjurström, Petter Kärnekull, arkitekt SAR Roger Larsson och Katarina Wahlström, med arkitekt SAR Ninni Englund, Anna Morén, arkitekt SAR Richard Tegnér, Mats Victorson och Johan Willers som medarbetare och Magnus Lundström, J&W som rådgivande konstruktör.

Juryns omdöme om Miss Universum löd att förslaget sågs som mycket spännande och värt att vidareutveckla idémässigt och på lämplig plats.

För att få tillgång till ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.