Tävling

Begravningsplats vid Järvafältet i Stockholm

Publicerad: 2014-08-05

I februari 2010 avslutades Stockholms stads allmänna tävling om begravningsplats vid Järvafältet.

Öarna av Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue och Poul Ingemann vann tävlingen.

Syftet med tävlingen är att skapa en hållbar översiktlig vision för hur en stor begravningsplats ska gestaltas grundat på de storslagna särdragen på platsen och det omgivande landskapet. Vinnande förslag ska tillföra området höga arkitektoniska och konstnärliga värden och att begravningsplatsen därmed också kan bidra till identitet och samhörighet för de boende vid Järvafältet. Tävlingen syftar till att lägga grunden för en utveckling som kan behålla sina målsättningar och karaktär i ett mycket långt utvecklingsperspektiv samtidigt som den är tillåtande för förändringar vid behov. Utrymme finnas sks för en mångfald av gravskick och kulturyttringar.

Övriga pristagare

Andra pris: Skogsbrynets gräns av Topotek 1 GmbH, Martin Rein-Cano och Lorenz Dexler.
Delat tredje pris: Growth Renewal Decay av Mikael Johansson, Linda Teng, Julia Ternström, Ba(hons), Pgdip Nina Kölbeck.
Delat tredje pris: Björksalar av Jöran Bellman.
Hedersomnämnanden: Arabesk av Heike Hanada och Laboratory of Art and Architecture.
Hedersomnämnanden: Paradeigma – ett mönstertänkande av Gustav Karnell, Clara Eckersten, Moa Hansson-Broman, Per Crona, Daniel Peterson och Jitka Svensson.
Hedersomnämnanden: Allt kommer att bli bra av Malin Persson.
Hedersomnämnanden: Föreställningar om himlen av Polyform Arkitekter ApS.
Hedersomnämnanden: Vid bergets fot av Joel Berring, Emelie Brunge och Malin Hallor.

Tävlingsjury

Per Kallstenius, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnadskontoret, juryns ordförande
Mats Larsson, förvaltningschef, kyrkogårdsförvaltningen
Pär Westin, avdelningschef, kyrkogårdsförvaltningen
Per Söderberg, vice stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnadskontoret
Pia Krensler, stadsträdgårdsmästare, landskapsarkitekt LAR/MSA, trafikkontoret
Anders E Johansson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Stig L Andersson, landskapsarkitekt MAA MDL, utsedd av Sveriges Arkitekter

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till övriga tävlingsbidrag och ytterligare information om tävlingen, kontakta Claes Larsson.

Open competition – cemetery on Järva Common

Winner of the open competition for the design of a new cemetery on Järva Common (Järva Friområde), Stockholm is Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue and Poul Ingemann.
The construction of a cemetery is a long process spanning several decades, and part of the purpose of this competition is to canvass one or perhaps a number of proposals which can form the basis of further processing over a very long period. The competition is to be seen as a stage in the development of Järva Friområde, emanating from residents’ ideas and visions.

Competition jury

Per Kallstenius, Stockholm City Architect, Architect SAR/MSA, City of Stockholm Planning Administration, Chair
Mats Larsson, Senior Administrative Officer, Stockholm Cemeteries Administration
Pär Westin, Senior Administrative Officer, Stockholm Cemeteries Administration
Per Söderberg, Deputy City Architect, Architect SAR/MSA, City of Stockholm Planning Administration
Pia Krensler, City Gardener, Landscape Architect LAR/MSA, City of Stockholm Traffic Administration
Anders E. Johansson, Landscape Architect LAR/MSA, nominated by the Swedish Association of Architects
Stig L. Andersson, Landscape Architect MAA MDL, nominated by the Swedish Association of Architects