Baltic i Mariehäll i Stockholm

Stockholms stad och Svenska bostäder genomförde mellan maj och augusti 2003 en inbjuden arkitekttävling om Balticområdet i Mariehäll.

7-kamp av Erskine-Tovatt arkitekter vann tävlingen.

Uppgiften var att ge förslag till hur ett attraktivt bostads- och arbetsområde, med egen karaktär och en medveten landskapsgestaltning, kan skapas på gammal industrimark i ett halvcentralt läge omgivet av bullrande vägar, järnväg och flyg. Området omfattar ca 20 ha och bedöms rymma upp mot 1000 lägenheter och 1000 arbetsplatser, som skall kunna byggas ut i etapper. Marken ägs av staden. Syftet med tävlingen var att få Balticområdets utvecklingsmöjligheter analyserade och mångsidigt belysta, som underlag för det kommande arbetet med ett områdesprogram.

Övriga tävlingsförslag och deltagare

Bällsta Tigers av Brunnberg och Forshed arkitektkontor och Topia landskapsarkitekter. (Tilldelades hedersomnämnande.)
Norra Mariehäll av White arkitekter. (Tilldelades hedersomnämnande.)

Bonanza av A1 arkitekter och Snöhetta.
Fore av General Architecture och Olofgörs & Peterson.
Main Street av Arkitekturkompaniet och Landskapsgruppen.
Till bergets lov av West 8 och Sweco FFNS.

Tävlingsjury

Per Kallstenius, stadsarkitekt, SAR/MSA, Stockholms stadsbyggnadskontor
Karin Månsson, planarkitekt, SAR/MSA, Stockholms stadsbyggnadskontor
Tomas Victorin, projektledare, arkitekt, Stockholms gatu- och fastighetskontor
Helena Djurstedt, landskapsarkitekt LAR/MSA, Stockholms gatu- och fastighetskontor
Charlotte Axelsson, VD Svenska Bostäder AB
Jan Enfors, arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter
Stefan Nilsson, arkitekt LAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande