Apladalen i Värnamo

Värnamo kommun genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan september och december 2005 om utbyggnad av skola och badanläggning samt ny markstruktur vid Apladalen.

Apelblom av BSV arkitekter & ingenjörer med Landskapsgruppen utsågs som vinnare för badanläggning och yttre miljö.
Guldmagistern av Abako med PP arkitekter utsågs till vinnare för utbyggnad av Apladalsskolan.

Förslaget  Guldmagistern för Apladalen i Värnamo.
Förslaget Guldmagistern för Apladalen i Värnamo.

Apladalsskolan ska lämna provisoriska lokaler och genom tillbyggnad dimensioneras för 450 elever. Den intilliggande befintliga sporthallen med simhall ska byggas ut med bland annat en ny 25-metersbassäng och kunna användas för simtävlingar samtidigt som den ska vara en rekreationsanläggning. Markanvändningen inom området måste ses över för bästa samverkan mellan å ena sidan lekytor för Apladalsskolan, å andra sidan angöring och parkering för både skolan, badet och den intilliggande ishallen Aplarinken.

Övriga förslag och deltagare

Vid lagan ordning av White arkitekter
Newtons trädgård av Link arkitekter

Tävlingsjury

Lennart Persson
Arne Ekegren
Sidsel Waern
Kjell Skepö
Lars Rosborg
Eskil Svensson
Stephan Lund
Gunilla Svensson
Erland Ullstad

Thomas Nordberg var jurysekreterare och Tage Karlsson var tvälingsfunktionär.

Mer information

Juryutlåtande