Andreas Martin Löf Arkitekter gestaltar bostadshus i Karlastaden, Göteborg

En dialogprocess med workshops har genomförts med syfte att pröva olika gestaltningsgrepp för det 17 våningar höga bostadshuset i kvarteret Capella i stadsdelen Karlastaden som är under framväxt i Göteborg.

Arrangör var Serneke och Tosito i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter.

Tre arkitektkontor bjöds in att delta; Andreas Martin Löf Arkitekter, Bornstein Lyckefors Arkitekter och Kaminsky Arkitektur.

Under processens gång har tre väl gestaltade förslag utvecklats och utvärderats. Ett flertal viktiga aspekter har lyfts och förutom det arkitektoniska uttrycket har genomförbarheten varit en central fråga.

Andreas Martin Löf Arkitekter står bakom det gestaltningsförslag som valts ut för vidare utveckling.

Med en övertygande formkänsla och ett gehör för kvalitet i material och uttryck pekar förslaget förtroendeingivande ut en riktning för det fortsatta arbetet med byggnaden som kommer bli en av de första att uppföras i Karlastaden.

Ur bedömningsgruppens motivering

Kv Capella av Andreas Martin Löf.

Bedömningsgruppen bestod av:

  • Björn Siesjö och Anna Reuter Metelius för Stadsbyggnadskontoret
  • Tommy Fritz och Gustaf Hjertquist för Tosito
  • Jon Blomberg och Kristina Börjesson för Serneke
  • Arkitekt Kajsa Wide
  • Processledare Julia Hertzman och Ulrika Nero, Sveriges Arkitekter